Samenvatting 26 augustus 2007

“God bestaat en Hij is belangrijk”

Hoe weet ik, dat God bestaat?

Kennis maken met…

God laat iets van Zichzelf zien in de Bijbel:
- Schepping: Genesis 1. In het begin zorgt Hij voor een leefbare aarde
- Eigenschappen: psalm 145 en 146: God is genadig, liefdevol, geduldig, trouw, goed, ontfermend, doet recht, biedt bescherming, geeft ondersteuning
- Hij wil uw God en Bevrijder zijn: Exodus 20:1
- Hij is de enige, echte God (niet in te wisselen voor Allah; waarom niet?)
- Hij is als een Vader: psalm 103:13 Zo liefdevol (!) als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is God voor wie Hem vrezen (liefhebben)
- Hij wil uw (heel persoonlijk) Vader zijn: Lukas 15. Hij wacht op u!

Hoe ik dat weet?
God, de Vader, heeft een “Kopie” van Zichzelf naar de wereld gestuurd: Jezus Christus. Dat zegt Jezus in Johannes 14:9 “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”

“God bestaat en Hij is belangrijk”

Waarom is God belangrijk?
- Hij wil je bijstaan in dit leven
- Hij wil je troosten, helpen
- Hij wil jou gelukkig maken, eeuwig gelukkig
- Hij wil jou een stralende toekomst geven
- Een leven op de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-5)

En zonder God?
Dan ben ik nergens…

“Richt je je leven op God, dan krijg je deel aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Richt je je leven niet op God, dan krijg je geen van beide.”

God wacht op je!!!

Reageren: slbvdm@zeelandnet.nl