open deur in oktober

Vandaag zijn we bijeen geweest rondom het thema "Jezus' leven". Zijn bestaan op aarde zo'n 2000 jaar geleden wordt nauwelijks meer ontkend, maar wat betekent hij nu in 2007 voor mij? Voor jou?
Toentertijd was de reactie mogelijk vooral te typeren met verwarring. Hij was zo gewoon; een timmermanszoon. Maar ook zo bijzonder: hij genas zieken, liet doden opstaan. Hij stond dicht bij de mensen en leefde met hen mee. Anderzijds overtrof zijn kennis en inzicht iedereen en wist hij mensen bovenmenselijk te boeien met verhalen, die nog steeds verteld worden.
Wie is Hij? Daarop zijn vele antwoorden te geven; theologisch correct en breedvoerig. Maar mag ik u en jou stellen voor deze "opgave": verdiep je eens in Zijn leven en leg dat naast het jouwe; Wat valt je dan op?

Reacties, hier op de blog of tijdens een volgende bijeenkomst... Welkom!
(Vlgde x = 24 november)