Pinksterfeest op 27 mei 2007 om 17 uur

Graag willen we jullie uitnodigen voor de open-deur-"ochtend" in Goes op 27 mei 2007 (voorheen ook wel "az-bijeenkomst" genoemd).
Zoals u / jij ziet staat "ochtend" tussen aanhalingstekens want de bijeenkomst van mei is om diverse redenen verplaatst naar 17 uur.
Dus ditmaal niet om 11 uur, maar rond 17 uur hartelijk welkom!

Het thema is gerelateerd aan het pinksterfeest... niet geheel onverwacht.
Gezien het tijdstip heeft u / heb je de gelegenheid om nadien een broodje met soep te blijven eten.
(Opgave via opendeur.goes@gmail.com wordt op prijs gesteld; niet verplicht)